ZIEMIA

Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. „Kto poetę chce zrozumieć, musi do kraju poety się udać.” Te słowa Johanna Wolfganga von Goethe definiują pierwszy cel projektu „Szkoła Dabar”. Chcąc poznać przesłanie ksiąg biblijnych, a także chcąc zrozumieć Jezusa, winniśmy się udać do miejsca powstania tych ksiąg, ojczyzny ich autorów i ojczyzny Jezusa. Będziemy zatem poznawać geografię, topografię, archeologię, faunę i florę, a także zwyczaje i światopogląd ówczesnych mieszkańców ziem, które były ojczyzną ksiąg biblijnych. Przewodnikami w tej podróży będą:

  1. Łukasz Popko OP
  2. Paweł Trzopek OP
  3. Adam Kubiś
  4. Wojciech Radomski