ŻYCIE

Słowo zapisane na kartach Biblii jest kierowane od żywego Boga do człowieka, przemierzającego drogę ziemskiego życia. Człowiek wiary, który zjednoczył swoje życie z Bogiem i pragnie realizować Jego wolę, odczytuje Słowo jako światło na swej drodze. Ostatnim elementem projektu jest modlitewna konfrontacja między wezwaniem zawartym na kartach Biblii a naszym życiem. Dzień kończył się będzie egzystencjalną lekturą Biblii, aktualizacją jej przesłania, czyli próbą odkrycia związku między poznawanymi w ciągu dnia miejscami i tekstami sprzed tysięcy lat a współczesnym życiem wierzącego czytelnika. Przewodnikiem w aktualizacji tekstu będzie:

  1. Wojciech Węgrzyniak