Szkoła Dabar

O szkole

Łączy nas miłość do Boga, a zatem Ojca, który poprzez wcielenie Syna i wylanie Ducha ostatecznie objawił się jako nieskończona miłość. To ostateczne objawienie było przygotowane poprzez całą serię namacalnych interwencji Boga w historii ludu Izraela. Historia dialogu Boga z Izraelem, tak jak i historia objawienia się Boga w Jezusie i posłania Ducha Świętego spisane są na kartach Biblii. Czytaj więcej

ZIEMIA

Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. „Kto poetę chce zrozumieć, musi do kraju poety się udać.” Te słowa Johanna Wolfganga von Goethe definiują pierwszy cel projektu „Szkoła Dabar”. Chcąc poznać przesłanie ksiąg biblijnych, a także chcąc zrozumieć Jezusa, winniśmy się udać do miejsca powstania tych ksiąg, ojczyzny ich autorów i ojczyzny Jezusa. Czytaj więcej

SŁOWO

Słowa Biblii zostały zapisane w starożytnych językach i różnych gatunkach literackich. Właściwe znaczenie tekstu ukryte jest za zasłoną języka i formy literackiej. Pojedyncze teksty, opisane osoby i wydarzenia tworzą sieć wzajemnych powiązań składających się na całą narrację biblijną. Szczegół jest zrozumiały dopiero w kontekście całości. Zwornikiem i punktem docelowym całej historii jest osoba Jezusa, Słowa, które było ostatecznym egzegetą Ojca. Czytaj więcej

ŻYCIE

Słowo zapisane na kartach Biblii jest kierowane od żywego Boga do człowieka, przemierzającego drogę ziemskiego życia. Człowiek wiary, który zjednoczył swoje życie z Bogiem i pragnie realizować Jego wolę, odczytuje Słowo jako światło na swej drodze. Ostatnim elementem projektu jest modlitewna konfrontacja między wezwaniem zawartym na kartach Biblii a naszym życiem. Czytaj więcej