ŻYCIE

Słowo zapisane na kartach Biblii jest kierowane od żywego Boga do człowieka, przemierzającego drogę ziemskiego życia. Człowiek wiary, który zjednoczył swoje życie z Bogiem i pragnie realizować Jego wolę, odczytuje Słowo jako światło na swej drodze. Ostatnim elementem projektu jest modlitewna konfrontacja między wezwaniem zawartym na kartach Biblii a naszym życiem. Dzień kończył się będzie egzystencjalną lekturą Biblii, aktualizacją jej przesłania, czyli próbą odkrycia związku między poznawanymi w ciągu dnia miejscami i tekstami sprzed tysięcy lat a współczesnym życiem wierzącego czytelnika.

W 2019 r. ks. Adam Kubiś, w czasie realizacji kursów o Abrahamie i Dawidzie, stwierdził: „Szkoła ma być wspólnotą. To grupa ludzi, która dzieli pasję do słowa Boga zapisanego w Biblii oraz do geograficznego miejsca, gdzie to słowo zostało usłyszane i zapisane. Ideą szkoły jest czytanie Biblii na dwóch poziomach. Po pierwsze wyjaśnianie Biblii w kontekście historycznym, geograficznym i kulturowym, w jakim została napisana. Po drugie odniesienie przesłania zawartego na kartach Biblii do życia osób uczestniczących w kursie. Historycznie uwarunkowane słowa Boga mają bowiem moc wyjaśniać kondycję człowieka każdego czasu i kultury.”

W 2019 r. ks. Wojciech Węgrzyniak odpowiedzialny był za sekcję proforystyczną. Stwierdził wówczas: „Zaproponuję taką lekturę Biblii, która będzie starać się łączyć egzegezę z lekturą egzystencjalną. To będzie analiza wybranych momentów z życia Abrahama i Dawida, które mogą być światłem i drogowskazem dla uczestników kursu.”