Dabar na Taborze

Przed nami:

Pasja Jezusa wg św. Mateusza.
Rekolekcje wielkopostne i warsztaty biblijne
ks. Adam Kubiś, 16-18 lutego 2024 r.
Szczegóły i zapisy TUTAJ

Za nami:

Przypowieści Jezusa
ks. Adam Kubiś, 23-25 września 2022 r. (Program)

Korepetycje z listów św. Pawła: Drugi List do Koryntian
ks. Marcin Kowalski, 24-26 września 2021 r. (Program)

Konferencja 1: 2 Kor 1-2
Konferencja 2: 2 Kor 3
Konferencja 3: 2 Kor 4-5
Konferencja 4: 2 Kor 6-9
Konferencja 5: 2 Kor 10
Konferencja 6: 2 Kor 11-13
Homilia 1 | Homilia 2 | Homilia 3

Pasja Jezusa w ujęciu czterech Ewangelistów
ks. Tomasz Bąk, ks. Adam Kubiś, 26-28 marca 2021 r. (Program)

Konferencja 1: Modlitwa Jezusa w Getsemani – ks. Adam Kubiś
Konferencja 2: Proces Jezusa przed Sanhedrynem – ks. Tomasz Bąk
Konferencja 3: Pasja wg Judasza – ks. Adam Kubiś
Konferencja 4: Proces Jezusa przed Piłatem – ks. Tomasz Bąk
Konferencja 5: Pasja wg Piotra – ks. Adam Kubiś
Konferencja 6: Pogrzeb Jezusa – ks. Tomasz Bąk
Homilia 1: Dyzma – dobry łotr (Łk 23,39-43) – ks. Tomasz Bąk
Homilia 2: Proroctwo Kajfasza (J 11,47-54) – ks. Adam Kubiś
Homilia 3: Pasja wg Maryi (J 19,25-27) – ks. Tomasz Bąk

O sprawach najważniejszych. Rekolekcje biblijne
ks. Wojciech Węgrzyniak, 22-24 stycznia 2021 r. (Program)

Konferencja 1: “Dlaczego warto czytać Pismo Święte?”
Konferencja 2: “W jaki sposób czytać Pismo Święte?”
Konferencja 3: “Kim jest Bóg wg Pisma Świętego?”
Konferencja 4: “Kim jest człowiek wg Pisma Świętego?”
Konferencja 5: “Dlaczego zło? Odpowiedź Pisma Świętego”
Homilia 1 | Homilia 2 | Homilia 3

Korepetycje z listów św. Pawła: Pierwszy List do Koryntian
ks. Marcin Kowalski, ks. Adam Kubiś, 18-20 września 2020 r. (Program)

Konferencja 1: “Conflict-management wg św. Pawła (1 Kor 6,1-11)”
Konferencja 2: “Rozumienie płciowości na podstawie 1 Kor 11,2-16”
Konferencja 3: “Małżeństwo, kobieta i mężczyzna w Ef 5,21-33”
Konferencja 4: “Dar języków w NT (gł. 1 Kor) i historii Kościoła”
Konferencja 5: “Zmartwychwstanie i życie na podstawie 1 Kor 15”
Homilia 1 | Homilia 2 | Homilia 3

“Czy Bóg wystawia nas na pokusę?
Biblijne wyjaśnienie modlitwy Ojcze nasz

ks. Adam Kubiś, 24-26 stycznia 2020 r. (Program)