O szkole

Łączy nas miłość do Boga, a zatem Ojca, który poprzez wcielenie Syna i wylanie Ducha ostatecznie objawił się jako nieskończona miłość. To ostateczne objawienie było przygotowane poprzez całą serię namacalnych interwencji Boga w historii ludu Izraela. Historia dialogu Boga z Izraelem, tak jak i historia objawienia się Boga w Jezusie i posłania Ducha Świętego spisane są na kartach Biblii. Objawienie Boga w historii Izraela, ze swoim finałem we wcieleniu Syna i zesłaniu Ducha, miały miejsce w konkretnych epokach historycznych i miejscach geograficznych. Biblia została spisana przez ludzi uformowanych przez ówczesną kulturę. Język, sposób myślenia, system wartości, lęki i nadzieje każdego z autorów odcisnęły się na wszystkich kartach Biblii. Miłość do objawiającego się Boga i pasja w odczytywaniu biblijnej historii dialogu człowieka z Trójcą natchnęła nas do organizowania warsztatów służących lepszemu poznawaniu biblijnej historii zbawienia. Aby osiągnąć ten cel, łączymy poznawanie kontekstu geograficznego, historycznego i kulturowego z wyjaśnieniem tekstu biblijnego oraz konfrontacją z naszymi wyborami w dialogu z Bogiem w osobistej modlitwie. Ziemia, Słowo i życie to trzy filary naszego projektu. Jego centrum stanowi SŁOWO: to objawione w Jezusie i to spisane w Biblii. Znaczenie hebrajskiego terminu dabar łączy te dwa wymiary, gdyż oznacza on zarówno „słowo”, jak i „rzecz”. Poznając słowa Biblii, chcemy poznawać mówiące przez nie wcielone Słowo, które wybrzmiało najpełniej w ziemi Hebrajczyków, w kontekście żydowskiej i greckiej kultury.