Biblioteka

Ks. Dariusz Kotecki, 
Zrozumieć Apokalipsę? Szkice egzegetyczno-teologiczne 
(Biblioteka Szkoły DABAR 1; Rzeszów: Bonus Liber 2021).

Apokalipsa Janowa, ostatnia księga Nowego Testamentu i całej Biblii chrześcijańskiej, należy do jednej z najtrudniejszych do interpretacji w całym kanonie. Opisane w niej wizje mogą przerażać i niejednokrotnie prowadzą do odłożenia tej księgi. Czytelnicy nie są w stanie przebrnąć przez trudne, zagadkowe i niezrozumiałe opisy
przeróżnych wizji. 

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), jeden z najlepszych znawców Apokalipsy w Polsce, z niezwykłą erudycją wskazuje wpierw na kilka niezbędnych kluczy umożliwiających „otwarcie” tajemnicy tej księgi, by następnie rozdział po rozdziale, wizja po wizji, odkrywać przed czytelnikiem orędzie tej księgi. Dzięki aktualizującemu komentarzowi ks. Koteckiego starożytny tekst Apokalipsy staje się ponownie listem Jezusa, zwycięskiego Baranka, do swego współczesnego już Kościoła.

Książkę można nabyć TUTAJ.


Ks. Adam Kubiś, 
Patmos. Geografia, historia, apokryfy 
(Biblioteka Szkoły DABAR 2; Rzeszów: Bonus Liber 2021).

Patmos to jedna z 6000 tysięcy wysp i wysepek należących do współczesnego państwa greckiego. Wyspa ta jest jednak inna niż pozostałe, gdyż na niej Jan Apostoł otrzymał historycznie ostatnie objawienie zapisane w Biblii, stanowiące dziś Księgę Apokalipsy. W konsekwencji Patmos nazywane jest bez cienia przesady Synajem Nowego Testamentu oraz Egejską Jerozolimą. Z siedmiu wzgórz wyspy widać kopuły i dachy 364 kościołów. Parlament grecki ustanowił Patmos wyspą świętą równoważną w statusie Republice Mniszej Świętej Góry Athos. 

Książka ks. dr. hab. Adama Kubisia (KUL) po raz pierwszy czytelnikom polskim przybliża geografię i historię tej wyspy. Publikacja zawiera także dokładny opis dwóch głównych miejscowości (Chora i Skala), groty Apokalipsy, Klasztoru Jana Teologa i innych godnych nawiedzenia miejsc znajdujących się na Patmos, dzięki czemu może służyć jako przystępny przewodnik dla udających się na świętą wyspę. Ostatnią część książki stanowi dyskusja nad powodami obecności Jana Apostoła na wyspie wraz z tekstem apokryfu z V w. „Życie Jana pióra Prochora” niezwykle barwnie opisującym pobyt Apostoła na Patmos.

Książkę można nabyć TUTAJ.