Księga Apokalipsy – 2024

  • Siedem starożytnych miast Kościołów Apokalipsy w Turcji Zachodniej
  • Patmos – grecka wyspa Apokalipsy
  • Szlak misyjny Pawła Apostoła w Turcji Zachodniej

Jan, autor Apokalipsy, skierował listy do wspólnot uczniów Jezusa zamieszkujących siedem miast ówczesnej prowincji rzymskiej Azja Mniejsza. Wszystkie one znajdują się dziś w Zachodniej Turcji. Miastami tymi są Efez (wówczas stolica prowincji, miejsce pochówku Apostoła Jana), Smyrna (dzisiejszy Izmir, ponad czteromilionowa metropolia), Pergamon (obecnie tureckie miasto Bergama), Tiatyra (dziś Akhisar, z którego pochodziła Lidia – Dz 16,14), Sardes (stolica starożytnego państwa Lidii w którym rządził król Krezus, legendarny już synonim bogacza), Filadelfia (dzisiejsze tureckie miasto Alaşehir) i Laodycea (miasto znane ze swej “letniości”). Nawiedzając każde z tych miast dokonamy szczegółowej egzegezy tekstu listów (Ap 2-3), wraz z objaśnieniem kontekstu historycznego, geograficznego i kulturowego.

W naszej podróży szlakiem siedmiu Kościołów Apokalipsy zawitamy także do starożytnego miasta Hierapolis (dziś Pamukkale), gdzie stosunkowo niedawno, przy pięknym oktagonalnym martyrium, odnaleziono grób Filipa Apostoła. Nieopodal znajduje się wzgórze skrywające w sobie ruiny miasta Kolosy. Do mieszkającej tam wspólnoty chrześcijańskiej Paweł napisał list znajdujący się obecnie w kanonie pism Nowego Testamentu (List do Kolosan).

Nie zabraknie także pobytu na greckiej wyspie Patmos, a zatem świętej wyspie Morza Egejskiego, gdzie Jan doświadczał swoich wizji spisanych później na kartach Księgi Apokalipsy. Spędzimy tam dwa pełne dni (i trzy noce) na modlitwie, odpoczynku i refleksji nad tekstem Apokalipsy. Płynąc na świętą wyspę, jak i w drodze powrotnej zejdziemy na ląd na Kos, innej greckiej wyspie wzmiankowanej w Dz 21,1. Na rejsy w obie strony i pobyt na wyspie zarezerwowaliśmy w naszym programie 4 dni. Więcej o Patmos można przeczytać pobierając darmowy e-book z serii “Biblioteka Szkoły DABAR”: tutaj. Dobrym wprowadzeniem do studium tekstu Księgi Apokalipsy Janowej jest książka ks. prof. Dariusza Koteckiego, opublikowana w serii “Biblioteki Szkoły DABAR”, dostępna jako darmowy e-book tutaj. Jako przygotowanie do owocnego pobytu na wyspie Patmos polecamy również lekturę książki o. prof. Adama Sikory OFM, Św. Jan Apostoł i wyspa Apokalipsy. Tajemnice zesłania na Patmos (tutaj).

Ostatnie dwa dni naszej wyprawy, wróciwszy na teren Turcji Zachodniej, poświęcimy nawiedzeniu miejsc związanych z podróżami misyjnymi św. Pawła Apostoła, a zatem starożytne porty: Milet (Dz 20,15-38; 2 Tm 4,20), Assos (Dz 20,13-14) i Troada (Dz 16,5-11; 20,5-12; 2 Kor 2,12; 2 Tm 4,13). W tych dniach nawiedzimy także najważniejsze obok greckich Delf starożytne sanktuarium Apollina w Didymie. Ostatnim punktem naszej wyprawy będzie Troja, stanowisko archeologiczne skrywające ruiny miasta rozsławionego dziełami Homera, “Illiadą” oraz “Odyseją”.

Kurs odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 9 lipca. Czas trwania wyprawy 12 dni. Podróż do Turcji odbędziemy samolotem, bezpośrednim lotem z Warszawy do Izmiru (starożytnej Smyrny). Wylot 28 czerwca (piątek) o godz. 21:25, przylot do Izmiru 29 czerwca (sobota) o godz. 01:05 w nocy.


Zapisów można dokonać tutaj. Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane drogą email lub telefonicznie. Osoby przyjęte zobowiązane są do wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (50 zł) na rzecz organizatora kursu, czyli Stowarzyszenia “Verbum Sacrum“.

Organizatorami kursu są: