Księga Apokalipsy – 2024

 • Siedem starożytnych miast Kościołów Apokalipsy w Turcji Zachodniej
 • Patmos – grecka wyspa Apokalipsy
 • Szlak misyjny Pawła Apostoła w Turcji Zachodniej

Kościoły Apokalipsy. Św. Jan, autor Apokalipsy, skierował listy do wspólnot uczniów Jezusa zamieszkujących siedem miast ówczesnej prowincji rzymskiej Azja Mniejsza. Wszystkie one znajdują się dziś w Zachodniej Turcji. Nawiedzając każde z tych miast dokonamy szczegółowej egzegezy tekstu listów (Ap 2-3), wraz z objaśnieniem kontekstu historycznego, geograficznego i kulturowego. Miastami tymi są:

 1. Efez (wówczas stolica prowincji, miejsce pochówku Apostoła Jana),
 2. Smyrna (dzisiejsza metropolia Izmir z ponad czteromilionową populacją),
 3. Pergamon (obecnie tureckie miasto Bergama),
 4. Tiatyra (z której pochodziła Lidia – Dz 16,14; dziś miasto zwie się Akhisar),
 5. Sardes (stolica starożytnego państwa Lidii, rządzonego przez króla Krezusa, legendarny synonim bogacza),
 6. Filadelfia (dzisiejsze tureckie miasto Alaşehir),
 7. Laodycea (miasto znane ze swej “letniości”).

Wyspa Apokalipsy. W programie naszej wyprawy szlakiem Apokalipsy nie może zabraknąć pobytu na greckiej wyspie Patmos, a zatem świętej wyspie Morza Egejskiego, Jerozolimie Egejskiej, gdzie Jan – w czasie swego zesłania – doświadczał wizji spisanych później na kartach interesującej nas Księgi Apokalipsy. Spędzimy tam trzy dni (i dwie noce) na modlitwie, odpoczynku i refleksji nad tekstem Apokalipsy. Głównymi punktami w naszym programie zwiedzania wyspy będą dwa klasztory: Jana Teologa (na szczycie góry zlokalizowanej w samym centrum wyspy) oraz Groty Apokalipsy (miejsca, gdzie Jan otrzymywał wizje).

Szlak Pawła. Nieopodal Laodycei, jednego z siedmiu miast Apokalipsy, znajduje się wzgórze skrywające w sobie ruiny miasta Kolosy. Do mieszkającej tam wspólnoty chrześcijańskiej Paweł napisał list znajdujący się obecnie w kanonie pism Nowego Testamentu (List do Kolosan). Prócz Efezu, w którym Paweł był przynajmniej dwukrotnie (w czasie swego drugiego pobytu mieszkał tam ponad dwa lata), nawiedzimy także inne miasta związane z podróżami misyjnymi św. Pawła Apostoła, a zatem starożytne porty: Milet (Dz 20,15-38; 2 Tm 4,20), Assos (Dz 20,13-14) i Troadę (Dz 16,5-11; 20,5-12; 2 Kor 2,12; 2 Tm 4,13).

Szlak greckiej kultury antycznej. W naszej podróży szlakiem siedmiu Kościołów Apokalipsy zawitamy także do starożytnego miasta Hierapolis (dziś Pamukkale), gdzie stosunkowo niedawno, przy pięknym oktagonalnym martyrium, odnaleziono grób Filipa Apostoła. Zwiedzimy także wyrocznię w Didymie, najważniejsze obok greckich Delf starożytne greckie sanktuarium Apollina. Jadąc do tej wyroczni zatrzymamy się w ruinach jońskiego miasta Priene, malowniczo położonego na zboczu góry Mykale nad równiną, którą wije się rzeka Meander. Pozostałości Priene są uważane za najbardziej widowiskowy przykład zachowanego niemalże w całości miasta greckiego. Jednocześnie jest ono uznawane za jedno z najlepiej zbadanych, obok Pompei, miast antycznych. Ostatnim punktem naszej wyprawy będzie Troja, stanowisko archeologiczne skrywające ruiny miasta rozsławionego dziełami Homera, “Illiadą” oraz “Odyseją”.

Terminy. Kurs odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 9 lipca. Czas trwania wyprawy 12 dni. Podróż do Turcji odbędziemy samolotem, lotem łączonym z Warszawy (Okęcie) do Izmiru (starożytnej Smyrny), z przesiadką w Antalya. Wylot 28 czerwca (piątek) o godz. 8:45, przylot do Izmiru o godz. 18:00.

Zapisy. Swoją chęć udziału w kursie może zgłosić wypełniając formularz dostępny tutaj. Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane drogą email lub telefonicznie. Osoby przyjęte zobowiązane są do wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (50 zł) na rzecz organizatora kursu, czyli Stowarzyszenia “Verbum Sacrum“.

Lektury. Polecamy trzy książki:

 • Dobrym wprowadzeniem do studium tekstu Księgi Apokalipsy Janowej jest książka ks. prof. Dariusza Koteckiego, opublikowana w serii “Biblioteki Szkoły DABAR”, dostępna jako darmowy e-book tutaj.
 • Wyspie Patmos poświęcona jest monografia autorstwa ks. Adama Kubisia, opublikowana w serii “Biblioteka Szkoły DABAR”. Darmowy e-book dostępny jest tutaj.
 • Jako przygotowanie do owocnego pobytu na wyspie Patmos polecamy również lekturę książki o. prof. Adama Sikory OFM, Św. Jan Apostoł i wyspa Apokalipsy. Tajemnice zesłania na Patmos (tutaj).

Organizatorami kursu są: