Abraham i Dawid (2019)

Pierwszy tydzień kursu poświęcony będzie biblijnej historii o Abrahamie. Poznawać będziemy historię Kanaanu w epoce brązu, a zatem przed formalnym pojawieniem się ludu Hebrajczyków. Nawiedzimy miejsca wzmiankowane w historii Abrahama, jak na przykład Beer-Szewę, Grotę Makpela czy miejsce w którym miały rosnąć dęby Mamre. Podążając „Drogą Patriarchów” spróbujemy zlokalizować Betel oraz dotrzeć do starożytnego Sychem. Doświadczymy wędrówki przez pustynię oraz noclegu w beduińskim namiocie (zob. Rdz 15). Będziemy czytać i wyjaśniać cykl o Abrahamie w Księdze Rodzaju (11,27–25,11). Po pięciu dniach kursu, zaplanowany jest dzień wolny dla własnego wykorzystania.

Drugi tydzień kursu dedykowany będzie historii króla Dawida. Zapoznamy się z realiami historycznymi epoki żelaza, w tym szczegółowo z okresem w którym panować miał Dawid. Spróbujemy znaleźć się w miejscach związanych z jego drogą po władzę królewską i poznać materialne ślady datowane na okres jego panowania. Będą to dla przykładu miasta filistyńskie, miejsce walki z Goliatem czy pustynna oaza En Gedi nad Morzem Martwym. Zobaczymy podziemny system wodny Jerozolimy, którym żołnierze Dawida dostali się do wnętrza przyszłej stolicy królestwa Dawida. Poznawanym tekstem będzie cykl o Dawidzie (1 Sm 16,1–1 Krl 2,11). Po pięciu dniach kursu „Dawid”, uczestnicy będą mieć do dyspozycji jeden dzień dla realizacji własnego programu.

Przewodnikami po lekturze tekstów biblijnych będą ks. Dariusz Dziadosz oraz ks. Krzysztof Napora SCJ. Za stronę archeologiczną i historyczną odpowiedzialni będą Łukasz Popko OP, Paweł Trzopek OP, ks. Adam Kubiś oraz ks. Wojciech Radomski. w czasie wieczornej modlitwy, pod kierunkiem ks. Wojciecha Węgrzyniaka, będziemy rozważać i modlić się wybranymi tekstami z biblijnej historii Abrahama oraz psalmami Dawidowymi.

Uczestnikami kursu mogą być osoby zarówno duchowne, jak i świeckie, które mają już za sobą pierwszy kontakt z Ziemią Świętą, chociażby w postaci jednej pielgrzymki. Kurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego.

Kurs trwa 16 dni, włączając w to dzień przylotu i odlotu. Dokładny termin to 16-31 sierpnia 2019 roku. Wylot i przylot grupowy nastąpi z i na lotnisko Warszawa-Okęcie. Miejscem naszego zakwaterowania będzie Jerozolima.

Świadectwo Miry Majdan, uczestniczki kursu: TUTAJ.

Oficjalni organizatorzy kursu 2019 Szkoły DABAR