Paweł w Koryncie – 2020

Celem kursu „Paweł w Koryncie” było gruntowne poznanie przesłania Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor). W tym celu udaliśmy się do Grecji. Spędziliśmy tam dziesięć pełnych dni. Osiem dni kursu zostało poświęconych na rzetelne wyjaśnianie tekstu 1 Kor zarówno na poziomie powiązania jego treści ze Starym Testamentem i ówczesnym judaizmem, jak i starożytną kulturą grecką i konkretnymi realiami życia adresatów listu, a zatem wspólnoty chrześcijan żyjących w wielkim portowym mieście Korynt, w I w. po Chr. Aby dobrze wejść w świat starożytnych Greków, ostatni dzień kursu spędziliśmy w Atenach, zwiedzając najbardziej znane polis starożytnej Grecji. Wcześniejszych siedem dni kursu spędziliśmy na terenie dwóch prefektur znajdujących się na Wyspie Pelopsa, a mianowicie Koryntii i Argolidy. Każdy dzień podzielony został na dwie zasadnicze części. Poranki i pokaźną część godzin przedpołudniowych poświęcaliśmy na wykłady i dyskusje nad tekstem 1 Listu do Koryntian w uroczym hotelu nad brzegami Morza Egejskiego. Drugą część dnia przeznaczaliśmy na zwiedzanie stanowisk archeologicznych, ze szczególnym naciskiem na starożytny Korynt, jego akropol oraz dwa porty, Lechajon i Kenchry. Jeden z dni spędziliśmy na Hydrze, najciekawszej z wysp sarońskich. W jeden z wieczorów chętni mogli obejrzeć antyczną tragedię “Persowie” Ajschylosa, graną w starożytnym teatrze w Epidauros. Poznaliśmy też klimat greckich prawosławnych monastyrów spędzając czas na modlitwie i medytacji w klasztorze Kalamiou (Μονή Καλαμίου). Każdego dnia sprawowaliśmy Eucharystię. Kurs był także czasem w którym mogliśmy nacieszyć się ciszą i morzem (dwa pełne dni), jako że nasz hotel był zlokalizowany w ustronnym miejscu przy plaży nad Zatoką Sarońską.

Tematy poszczególnych dni wykładowych:

  1. Paweł, Korynt i najbardziej problematyczna wspólnota chrześcijańska
  2. Co ma wspólnego Korynt z Jerozolimą? O starciu Ewangelii Krzyża z filozofią Greków (1 Kor 1–4)
  3. Życie wspólnoty korynckiej (1 Kor 5–6)
  4. Małżeństwo czy celibat? Najlepsza droga do Królestwa według Pawła (1 Kor 7)
  5. Czy chrześcijanin może składać ofiary pogańskim bożkom (1 Kor 8,1–11,1)
  6. O Eucharystii oraz roli kobiet w Kościele korynckim (1 Kor 11)
  7. Charyzmaty, z których największym jest miłość (1 Kor 13)
  8. Jeszcze o charyzmatach, darach Ducha Świętego (1 Kor 12 i 14)
  9. Jak i w jakim ciele zmartwychwstają umarli? (1 Kor 15)

Przewodnikiem po lekturze tekstu Pierwszego Listu do Koryntian był ks. Marcin Kowalski, wykładowca INB KUL, który specjalizuje się w Listach Pawłowych. Razem z nim odkrywaliśmy głębie oryginalnego tekstu Pawła, jego przesłanie w kontekście historyczno-kulturowym oraz aktualność dla współczesnych czytelników. Wykład miał formę interaktywną, połączoną z dyskusją ze słuchaczami i wzbogaconą o prezentację multimedialną.

W kwestiach topograficznych, archeologicznych i historycznych, z rozległą wiedzą na temat także współczesnej Grecji, nieodzowną pomocą służyła nam Oksana Wioska z biura “White Blue Tour Service”. Przed każdą Eucharystią ks. Sławomir Jeziorski, doktor Papieskiego Instytutu Liturgicznego Świętego Anzelma w Rzymie, prezentował krótkie katechezy liturgiczne wprowadzające w rozliczne tajemnice Mszy św.

Stanowiska archeologiczne, które zwiedzaliśmy w czasie trwania kursu: Ateny (Akropol, Areopag, Agora, Forum Romanum, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Panatejski), KoryntAkrokorynt, porty Koryntu (KenchryLechajon), Istmia (miejsce igrzysk panhelleńskich), Mykeny, Nafplio, Epidauros oraz Stare Epidauros.

Kurs trwał 11 dni, rozpoczął się 18 lipca 2020 r., a zakończył 28 lipca. Wylot i przylot w zorganizowanej grupie nastąpił z i na lotnisko Warszawa-Okęcie. Ostatnią noc spędziliśmy w Mati, w pobliżu Aten, pozostałe zaś noclegi zaplanowane zostały w hotelu na Peloponezie, w którym byliśmy przez cały pozostały czas trwania kursu.

Uczestnikami kursu były osoby zarówno duchowne, jak i świeckie. Kurs adresowany był w pierwszym rzędzie do prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób świeckich odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, w tym liderów i animatorów wspólnot i ruchów kościelnych.

Organizatorami kursu „Paweł w Koryncie” Szkoły DABAR byli