Paweł w Koryncie – 2020

Celem kursu „Paweł w Koryncie” jest gruntowne poznanie przesłania Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor). W tym celu udamy się do Grecji. Spędzimy tam dziesięć pełnych dni. Osiem dni kursu zostanie poświęconych na rzetelne wyjaśnianie tekstu 1 Kor zarówno na poziomie powiązania jego treści ze Starym Testamentem i ówczesnym judaizmem, jak i starożytną kulturą grecką i konkretnymi realiami życia adresatów listu, a zatem wspólnoty chrześcijan żyjących w wielkim portowym mieście Korynt, w I w. po Chr. Aby dobrze wejść w świat starożytnych Greków, pierwszy dzień kursu spędzimy w Atenach, zwiedzając najbardziej znane polis starożytnej Grecji. Kolejnych siedem dni kursu spędzimy na terenie dwóch prefektur znajdujących się na Wyspie Pelopsa, a mianowicie Koryntii i Argolidy. Każdy dzień podzielony będzie na dwie zasadnicze części. Poranki i pokaźną część godzin przedpołudniowych będziemy poświęcać na wykłady i dyskusje nad tekstem 1 Listu do Koryntian, w uroczym hotelu nad brzegami Morza Egejskiego. Drugą część dnia przeznaczymy na zwiedzanie stanowisk archeologicznych, ze szczególnym naciskiem na starożytny Korynt, jego akropol oraz dwa porty, Lechajon i Kenchry. Jeden z dni spędzimy na Hydrze, najciekawszej z wysp sarońskich. W jeden z wieczorów chętni będą mogli obejrzeć antyczną tragedię lub komedię graną w starożytnym teatrze w Epidauros. Poznamy też klimat greckich prawosławnych monastyrów spędzając czas na modlitwie i medytacji w klasztorze Kalamiou. Każdego dnia będziemy sprawować Eucharystię. Będzie także czas by nacieszyć się ciszą i morzem (dwa pełne dni), jako że nasz hotel będzie zlokalizowany w ustronnym miejscu przy plaży nad Zatoką Sarońską.

Tematy poszczególnych dni wykładowych:

  1. Paweł, Korynt i najbardziej problematyczna wspólnota chrześcijańska
  2. Co ma wspólnego Korynt z Jerozolimą? O starciu Ewangelii Krzyża z filozofią Greków (1 Kor 1–4)
  3. Życie wspólnoty korynckiej (1 Kor 5–6)
  4. Małżeństwo czy celibat? Najlepsza droga do Królestwa według Pawła (1 Kor 7)
  5. Czy chrześcijanin może składać ofiary pogańskim bożkom (1 Kor 8,1–11,1)
  6. O Eucharystii oraz roli kobiet w Kościele korynckim (1 Kor 11)
  7. Charyzmaty, z których największym jest miłość (1 Kor 13)
  8. Jeszcze o charyzmatach, darach Ducha Świętego (1 Kor 12 i 14)
  9. Jak i w jakim ciele zmartwychwstają umarli? (1 Kor 15)

Przewodnikiem po lekturze tekstu Pierwszego Listu do Koryntian będzie ks. Marcin Kowalski, wykładowca INB KUL, który specjalizuje się w Listach Pawłowych. Razem z nim będziemy odkrywać głębie oryginalnego tekstu Pawła, jego przesłanie w kontekście historyczno-kulturowym oraz aktualność dla współczesnych czytelników. Wykład będzie miał formę interaktywną, połączoną z dyskusją ze słuchaczami i wzbogaconą o prezentację multimedialną. W kwestiach topograficznych, archeologicznych i historycznych pomocą będzie służył ks. Adam Kubiś.

Stanowiska archeologiczne, które będą zwiedzane w czasie trwania kursu: Ateny (Akropol, Areopag, Agora, Forum Romanum, Świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Panatejski), KoryntAkrokorynt, porty Koryntu (KenchryLechajon), Istmia (miejsce igrzysk panhelleńskich), Mykeny, Nafplio, Epidauros oraz Stare Epidauros.

Kurs trwa 11 dni, rozpoczyna się 18 lipca 2020 r., a kończy 28 lipca. Wylot i przylot w zorganizowanej grupie nastąpi z i na lotnisko Warszawa-Okęcie. Wylot z Warszawy, 18 lipca, planowany jest na godz. 18:10. Lądowanie w Warszawie, 28 lipca, planowane jest na godz. 17:20. Pierwszą noc spędzimy w Atenach, pozostałe zaś noclegi zaplanowane są w hotelu na Peloponezie, w którym pozostaniemy przez cały pozostały czas trwania kursu.

Uczestnikami kursu mogą być osoby zarówno duchowne, jak i świeckie. Kurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób świeckich odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, w tym liderów i animatorów wspólnot i ruchów kościelnych.

Organizatorami kursu „Paweł w Koryncie” Szkoły DABAR są

Zapisy: