Paweł w Koryncie 2021

Studium Drugiego Listu do Koryntian

Celem kursu „Paweł w Koryncie” jest gruntowne poznanie przesłania Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor). Aby to zrobić, udamy się do miejsca w którym żyli adresaci listu, a zatem do Koryntu w Grecji. Z dniem przylotu do Aten i dniem wylotu do Warszawy, kurs będzie trwał dziesięć dni. Przez osiem dni kursu będziemy rzetelnie wyjaśniać tekst 2 Kor zarówno na poziomie powiązania jego treści ze Starym Testamentem i ówczesnym judaizmem, jak i starożytną kulturą grecką i konkretnymi realiami życia adresatów listu, a zatem wspólnoty chrześcijan żyjących w wielkim portowym mieście Korynt, w I w. po Chr. Aby dobrze wejść w świat starożytnych Greków, w ostatni dzień kursu zawitamy do Aten, aby zwiedzić najbardziej znane polis starożytnej Grecji. Wcześniejsze dni kursu spędzimy w Koryncie i jego okolicach, a zatem na terenie dwóch prefektur znajdujących się na Wyspie Pelopsa: Koryntii i Argolidy.

Sześć dni kursu podzielonych będzie na dwie zasadnicze części. Jedna poświęcona będzie wykładom i dyskusjom dotyczącym tekstu Drugiego Listu do Koryntian w uroczym hotelu położonym nad brzegami Morza Egejskiego. Druga część dnia przeznaczona będzie na zwiedzanie stanowisk archeologicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na starożytnym Koryncie, jego akropolu (Akrokorynt) oraz dwóch portach: Lechajon i Kenchry. Dwa dni kursu będą miały odrębną strukturę: część wykładowa oraz czas wolny dla wypoczynku nad morzem. Jeden z dni spędzimy na Hydrze, najciekawszej z wysp sarońskich. W jeden z wieczorów chętni będą mogli obejrzeć antyczną tragedię starogrecką, graną w starożytnym teatrze w Epidauros. Poznamy też klimat greckich prawosławnych monastyrów spędzając czas na modlitwie i medytacji w klasztorze Kalamiou (Μονή Καλαμίου). Każdego dnia sprawować będziemy Eucharystię. W czasie trwania kursu będzie można nacieszyć się ciszą, słońcem i morzem. Wszystkie noclegi zaplanowane są w tym samym hotelu zlokalizowanym w ustronnym miejscu, poza osiedlami ludzkimi, przy plaży, nad Zatoką Sarońską.

Przewodnikiem po lekturze tekstu Drugiego Listu do Koryntian będzie ks. Marcin Kowalski, wykładowca INB KUL, który specjalizuje się w Listach Pawłowych i który opublikował ciekawe artykuły i znakomitą monografię na temat 2 Kor: Transforming Boasting of Self into Boasting in the LordThe Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Studies in Judaism; Lanham, MD: University Press of America 2013). W języku polskim zapoznać się możemy z jego komentarzem do 2 Kor: Drugi List do Koryntian (Biblia Impulsy. Nowy Testament 8; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2018). Razem z nim okrywać będziemy głębię oryginalnego greckiego tekstu listu, jego przesłanie w starożytnym kontekście historyczno-kulturowym oraz jego aktualność dla współczesnych czytelników, ludzi wiary w Jezusa. Wykład będzie miał formę interaktywną, połączoną z dyskusją ze słuchaczami i wzbogaconą o prezentację multimedialną.

W kwestiach topograficznych, archeologicznych i historycznych, z rozległą wiedzą na temat także współczesnej Grecji, nieodzowną pomocą będzie służyła nam Oksana Wioska z biura “White Blue Tour Service”. Homilistą w czasie naszych Eucharystii będzie ks. Adam Kubiś.

Kurs rozpoczyna się 11 lipca 2021 r., a kończy 20 lipca. Wylot i przylot w zorganizowanej grupie nastąpi z i na lotnisko Warszawa-Okęcie.

Uczestnikami kursu mogą być osoby zarówno duchowne, jak i świeckie. Kurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, jako odpowiedzialnych za głoszenie Słowa Bożego, osób świeckich odpowiedzialnych za formację biblijną i duchową, w tym liderów i animatorów wspólnot i ruchów kościelnych.

Organizatorami kursu „Paweł w Koryncie” Szkoły DABAR są

Zapisy: