Paweł w Koryncie 2021

Studium Drugiego Listu do Koryntian

Celem kursu „Paweł w Koryncie” było gruntowne poznanie przesłania Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor). Aby to zrobić, udaliśmy się do miejsca w którym żyli adresaci listu, a zatem do Koryntu w Grecji. Z dniem przylotu do Aten i dniem wylotu do Warszawy, kurs trwał dziesięć dni. Przez osiem dni kursu słuchaliśmy wykładów i prowadziliśmy dyskusje mające na celu wyjaśnienie teksty 2 Kor zarówno na poziomie powiązania jego treści ze Starym Testamentem i ówczesnym judaizmem, jak i starożytną kulturą grecką i konkretnymi realiami życia adresatów listu, a zatem wspólnoty chrześcijan żyjących w wielkim portowym mieście Korynt, w I w. po Chr. Aby dobrze wejść w świat starożytnych Greków, w ostatni dzień kursu zawitaliśmy do Aten, aby zwiedzić najbardziej znane polis starożytnej Grecji. Wcześniejsze dni kursu spędziliśmy w Koryncie i jego okolicach, a zatem na terenie dwóch prefektur znajdujących się na Wyspie Pelopsa: Koryntii i Argolidy.

Sześć środkowych dni kursu podzielonych było na dwie zasadnicze części. Jedna poświęcona była wykładom i dyskusjom dotyczącym tekstu Drugiego Listu do Koryntian w uroczym hotelu położonym nad brzegami Morza Egejskiego. Druga część dnia przeznaczona była na zwiedzanie stanowisk archeologicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na starożytnym Koryncie, jego akropolu (Akrokorynt) oraz dwóch portach: Lechajon i Kenchry. W Lechajonie zobaczyliśmy ruiny największej na terenie Grecji starożytnej bazyliki chrześcijańskiej. Dwa dni kursu miały odrębną strukturę: część wykładowa oraz czas wolny dla wypoczynku nad morzem. Jeden z dni spędziliśmy na Hydrze, najciekawszej z wysp sarońskich. W jeden z wieczorów chętni mogli obejrzeć antyczną tragedię starogrecką Orestes Eurypidesa, graną w języku greckim w starożytnym teatrze w Epidauros. Poznaliśmy też klimat greckich prawosławnych monastyrów spędzając czas na modlitwie, medytacji i rozmowach z mniszkami klasztoru w Kalamiou (Μονή Καλαμίου). Każdego dnia sprawowaliśmy Eucharystię. W czasie trwania kursu każdy mógł się nacieszyć ciszą, słońcem i morzem. Wszystkie noclegi zaplanowane zostały w tym samym hotelu zlokalizowanym w ustronnym miejscu, poza osiedlami ludzkimi, przy plaży, nad Zatoką Sarońską.

Przewodnikiem po lekturze tekstu Drugiego Listu do Koryntian był ks. Marcin Kowalski, wykładowca Sekcji Nauk Biblijnych KUL, który specjalizuje się w Listach Pawłowych i który opublikował ciekawe artykuły i znakomitą monografię na temat 2 Kor: Transforming Boasting of Self into Boasting in the LordThe Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Studies in Judaism; Lanham, MD: University Press of America 2013). W języku polskim zapoznać się możemy z jego komentarzem do 2 Kor: Drugi List do Koryntian (Biblia Impulsy. Nowy Testament 8; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2018). Razem z nim okrywaliśmy głębię oryginalnego greckiego tekstu listu, jego przesłanie w starożytnym kontekście historyczno-kulturowym oraz jego aktualność dla współczesnych czytelników, ludzi wiary w Jezusa. Wykłady miały formę interaktywną, połączoną z dyskusją ze słuchaczami.

W kwestiach topograficznych, archeologicznych i historycznych, z rozległą wiedzą na temat także współczesnej Grecji, nieodzowną pomocą służyła nam Oksana Wioska z biura “White Blue Tour Service”. Homilistą w czasie naszych Eucharystii był ks. Adam Kubiś.

Kurs trwał od 11 lipca do 20 lipca 2021 r. Wylot i przylot w zorganizowanej grupie nastąpił z i na lotnisko Warszawa-Okęcie.

Organizatorzy kursu „Paweł w Koryncie” Szkoły DABAR: