Idea

Główna idea stojąca za projektem to połączenie

– poznawania terenu,

– egzegezy tekstu biblijnego

– i egzystencjalno-modlitewnej lektury badanego tekstu.

To trzy filary tematyczne przedsięwzięcia.